Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Pulmonary artery sling
Tạp chí:
ISSN: 2213-5766
Tên tạp chí Journal of Pediatric Surgery Case Reports (2213-5766)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2020
Tập: Volume 63, December
Số: 101657
Trang:
Lĩnh vực: Nhi khoa
Tác giả: Bùi Bỉnh Bảo Sơn (Chính)
File đính kèm:
  1. Son_-_Pulmonary_artery_sling_(2020).pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.epsc.2020.101657