Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Applying lessons learnt from research of child pneumonia management in Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 1526-0542
Tên tạp chí Paediatric Respiratory Reviews (1526-0542, E-ISSN: 1526-0550)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER SCI LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2020
Tập: 2020.09.005
Số: 2020.09.005
Trang:
Lĩnh vực: Nhi khoa
Tác giả: Bùi Bỉnh Bảo Sơn
File đính kèm:
  1. Phuong,_Son,_Chau_-_Applying_lessons_learnt_from_research_of_child_pneumonia_management_in_Vietnam_(YPRRV_1432)(Proof)1.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.prrv.2020.09.005