Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: WITHANOLIDES FROM THE WHOLE PLANT OF PHYSALIS ANGULATA AND THEIR ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITIES
Tạp chí:
ISSN: 0966-7144
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2019
Tập: 57
Số: 3
Trang: 334-338
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Dang Thi Ngoc Hoa, Pham Hai Yen (Chính), Le Canh Viet Cuong, Ton That Huu Dat, Dinh Thi Quy Thuy, Nguyen Thi Cuc , Duong Thi Hai Yen, Do Thi Thao, Hoang Le Tuan Anh
File đính kèm:
  1. 3_Yen_et_al-2019-Vietnam_Journal_of_Chemistry_(1)1.pdf
Đề tài liên quan: 0