Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tạo dòng và giải trình tự gen mã hóa pectinase ở Aspergillus niger M13
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Báo cáo Khoa học và kỷ yếu khoa học thuộc khối Khoa học tự nhiên và công nghệ đáp ứng 3 tiêu chí (do Hội đồng ngành xác định) (443)
Tạp chí Trong nước
Loại tạp chí Báo cáo khoa học
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang: 54-59
Lĩnh vực: Di truyền học
Tác giả: Phan Thị Thanh Diễm (Chính), Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Nguyễn Bảo Hưng, Lê Thị Kim Thoa, Trịnh Thị Phương Thảo, Trương Thị Phương Lan, Nguyễn Đức Huy, Phạm Thị Ngọc Lan, Trần Quốc Dung (Chính)
File đính kèm:
  1. 2020_TAO_DONG_VA_GIAI_TRINH_TU_GEN_MA_HOA_PECTINASE.pdf
Thuộc đề tài: 0