Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Development of a Screening Method and Device for the Detection of Escherichia coli from Agri-Food Production Environments and Fresh Produce
Tạp chí:
ISSN: 1017-7825
Tên tạp chí Journal of Microbiology and Biotechnology (1017-7825)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Advanced Institute of Convergence Information Technology Research Center
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2017
Tập: 27
Số: 12
Trang: 2141-2150
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống khác
Tác giả: Nguyen Bao Hung
File đính kèm:
  1. JMB027-12-08_FDOC_1.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://www.jmb.or.kr/journal/view.html?doi=10.4014/jmb.1709.09019