Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON
Tạp chí:
ISSN: ISSN: 0859-1612
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Giáo dục (1859-1612)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Văn Bắc, Phạm T MInh Phương (Chính)
File đính kèm:
  1. Pham_Thi_Minh_Phuong-_Nguyen_Van_Bac-Bai_bao.doc
Đề tài liên quan: 0