Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá đa dạng di truyền các loài vi khuẩn Vibrio gây bệnh trên tôm và cá ở Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Báo cáo toàn văn Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang: 93-98
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Nguyễn Đình Khoa, Trần Thúy Lan, Phạm Thị Diễm Thi, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Thu Liên (Chính)
File đính kèm:
  1. 93-982.pdf
Thuộc đề tài: 0