Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: "Thực tiễn xây dựng bài giảng e-learning trong giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại Khoa Việt Nam học
Tạp chí:
ISSN: 2525-2674
Tên tạp chí Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa (2525-2674)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 4
Số: 3
Trang:
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Trần Thị Xuân (Chính), Đoàn Minh Triết
File đính kèm:
  1. giay_xac_nhan_bai_bao_truong_ngoai_ngu.jpg
Đề tài liên quan: 1