Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Vài nét về kiến trúc trụ biểu đình làng Huế
Tạp chí:
ISSN: 0866-8617
Tên tạp chí Tạp chí Kiến trúc (0866-8617)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Hội Kiến trúc sư Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập:
Số: 10-2020
Trang: 87-89
Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tùng (Chính), Võ Trần Gia Phúc, Lê Nghi Minh Hiếu, Nguyễn Minh Hiếu
File đính kèm:
  1. Vai_net_ve_kien_truc_tru_bieu_dinh_lang.pdf
Đề tài liên quan: 0