Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ĐỘNG CƠ LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN CỦA KHÁCH DU LỊCH HÀN QUỐC ĐẾN MIỀN TRUNG, VIỆT NAM
Tạp chí:
ISSN: pISSN: 2588-1205; eISSN: 2615-9716
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển (2588-1205)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: Tập 129
Số: Số 5B,
Trang: Tr.139–151
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Hoàng Đông (Chính)
File đính kèm:
  1. BAI_BAO_DHH_DONG_CO_LUA_CHON_DIEM_DEN_MIEN_TRUNG_CUA_KHACH_HAN_QUOC-19329-1-10-20201126.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: file:///D:/NCKH/NCKH/NCKH/DE TAI DHH/BÀI BÀO ĐỀ TÀI 2020/BÀI BÁO DHH ĐỘNG CƠ LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN MIỀN TRUNG CỦA KHÁCH HÀN QUỐC-19329-1-10-20201126.pdf