Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Vietnamese religion, folklore and literature: Archetypal journeys from folktales to medieval fantasy short stories
Tạp chí:
ISSN: 23311983
Tên tạp chí Cogent Arts and Humanities (2331-1983)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản TAYLOR & FRANCIS AS
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2020
Tập: 7
Số: 1
Trang:
Lĩnh vực: Nghiên cứu văn học từng dân tộc, từng nước, khu vực khác, Lý luận văn hoá; Nghiên cứu văn hoá nói chung
Tác giả: Nguyen Thi Kim Ngan (Chính)
File đính kèm:
  1. Vietnamese_religion_folklore_and_literature_Archetypal_journeys_from_folktales_to_medieval_fantasy_short_stories.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311983.2020.1847769