Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Xây dựng nông thôn mới về kinh tế ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN: 0866-7756
Tên tạp chí Tạp chí Công Thương
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập:
Số: 22
Trang: 126
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Thế Thìn (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/xay-dung-nong-thon-moi-ve-kinh-te-o-huyen-a-luoi-tinh-thua-thien-hue-75526.htm