Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Measurement of Health-Related Quality of Life Among Colorectal Cancer Patients Using the Vietnamese Value Set of the EQ-5D-5L
Tạp chí:
ISSN: 1177-889X
Tên tạp chí Patient Preference and Adherence (1177-889X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản DOVE MEDICAL PRESS LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2020
Tập: 14
Số:
Trang: 2427—2437
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Minh Tú, Trần Bình Thắng (Chính)
File đính kèm:
  1. ppa-281500-measurement-of-health-related-quality-of-life-among-colorect1.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.dovepress.com/articles.php?article_id=60022