Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Heterologous expression of a gene encoding biphenyl 2, 3-dioxygenase from Burkholderia cepacia in Escherichia coli
Tạp chí:
ISSN: 1338-5178
Tên tạp chí Journal of Microbiology Biotechnology and Food Sciences (1338-5178)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SLOVAK UNIV AGRICULTURE NITRA
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2020
Tập: 10
Số: 3
Trang: 490-492
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Dương Đức Hoàng Sinh (Chính), Nguyễn Hoàng Tuệ (Chính), Trần Vũ Ngọc Thi, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
File đính kèm:
  1. 1642-Main_document_-_manuscript-19047-1-10-20201125.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.15414/jmbfs.2020.10.3.490-492