Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Pheochromocytoma of the organ of Zuckerkandl
Tạp chí:
ISSN: 1930-0433
Tên tạp chí Radiology Case Reports (1930-0433)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Tác giả: Nguyễn Thanh Thảo
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1930043320306014