Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Cloning, expression and characterization of catechol 1,2-dioxygenase from Burkholderia cepacia
Tạp chí:
ISSN: 0022-1260
Tên tạp chí Journal of General and Applied Microbiology (0022-1260, E-ISSN: 1349-8037)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản MICROBIOL RES FOUNDATION
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2019
Tập: 66
Số: 3
Trang: 188-194
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Trần Vũ Ngọc Thi, Dương Đức Hoàng Sinh, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hoàng Tuệ, Masaki Shintani, Kazuhide Kimbara, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jgam/66/3/66_2019.06.002/_pdf/-char/en