Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá tác động của phát triển du lịch homestay tới đời sống của người dân vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẽ Bàng
Tạp chí:
ISSN: 0866-7120
Tên tạp chí Tạp chí Kinh tế và dự báo (551)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 24
Số: 08/2020
Trang: 57-60
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Đức Kiên (Chính), Trần Công Dũng, Nguyễn Quang Phục
File đính kèm:
  1. Nguyen_Duc_Kien.pdf
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/data/2020/12/Nguyen_Duc_Kien.pdf