Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Should Scrotal Color Doppler Ultrasound Be Routinely Indicated in Fertility Evaluation of Non-Azoospermic Men?
Tạp chí:
ISSN: 1661-7649
Tên tạp chí Current Urology (1661-7649, E-ISSN:1661-7657)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản KARGER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2020
Tập:
Số: 14
Trang: 211-218
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Lê Minh Tâm, Nguyễn Đắc Nguyên, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Phạm Chí Kông, Lê Đình Dương, Cao Ngọc Thành
File đính kèm:
  1. Should_Scrotal_Color_Doppler_Ultrasound_Curr_Urol_202014211–218.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1159/000499236