Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nhận diện các trở ngại trong phát triển rừng gỗ lớn của nông hộ trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN: 2588-1256
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp (2588-1256)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 4
Số: 3
Trang: 2160-2169
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Tác giả: Lê Chí Hùng Cường (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Trần Thị Quỳnh Tiến, Nguyễn Duy Ngọc Tân, Trần Thị Phương Nhi
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://tạpchi.huaf.edu.vn