Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM
Tạp chí:
ISSN: ISBN: 978-604-974-688-8
Tên tạp chí Kỷ yếu hội thảo Thực trạng Quản lý đất đai và bất động sản ở miền trung và tây nguyên năm 2020
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Nguyễn Tiến Nhật (Chính), Nguyễn Văn Bình, Trương Đỗ Minh Phượng, Lê Ngọc Phương Quý
File đính kèm:
  1. PHAN_PHU_Y_YEU_ANH_NGU_IN_CAN_5-1-20201.pdf
Thuộc đề tài: 0