Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Dự báo ảnh hưởng của khô hạn đến sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN: ISSN 2525-2216
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đất (0868-3743)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Hội Khoa học Đất Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập:
Số: 61
Trang: 85-89
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Nguyễn Bích Ngọc (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Văn Bình, Hồ Nhật Linh
File đính kèm:
  1. bia_tap_chi1.jpg
Đề tài liên quan: 0