Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TMV.LIS TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM
Tạp chí:
ISSN: ISBN: 978-604-60-3259-5
Tên tạp chí Hội thảo GIS toàn quốc 2020
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang: 150-168
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Nguyễn Văn Bình (Chính), Hồ Việt Hoàng
File đính kèm:
  1. image1_(3).jpeg
Đề tài liên quan: 0