Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: THIẾT KẾ HỆ THỐNG WEBGIS ĐỂ PHỤC VỤ VIỆC QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU THÔNG TIN GIÁ ĐẤT TẠI XÃ DUY NGHĨA, HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM
Tạp chí:
ISSN: ISBN: 978-604-60-3259-5
Tên tạp chí Hội thảo GIS toàn quốc 2020
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang: 707-718
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Nguyễn Văn Bình (Chính), Hồ Nhật Linh
File đính kèm:
  1. image1_(3)1.jpeg
Đề tài liên quan: 0