Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hiện trạng và mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN: 2588-1191
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: Vol. 130 No
Số: 3A
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Hoàng Dũng Hà (Chính), Nguyễn Quang Tân (Chính), Võ Thị Phương Thảo, Huỳnh Văn Chương, Phạm Hữu Tỵ, Lê Chí Hùng Cường, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Dư Anh Thơ
File đính kèm:
  1. 5850-Article_Text-20709-1-10-20210509.pdf
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijard.v130i3A.5850