Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: AN EFFICIENT PROTOCOL FOR IN VITRO REGENERATION OF PEANUT (Arachis hypogaea L.) CULTIVAR L14
Tạp chí:
ISSN: 1981-3163
Tên tạp chí Bioscience Journal (1516-3725, 1981-3163)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản UNIV FEDERAL UBERLANDIA
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2021
Tập: 37
Số: e37019
Trang:
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa (Chính), Nguyễn Hoàng Tuệ, Phan Thị Quyền Trang, Lê Thị Hằng, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: https://doi.org/10.14393/BJ-v37n0a2021-56949