Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Synchronous Renal Cell Carcinoma and Hepatocellular Carcinoma
Tạp chí:
ISSN: 2253-2447
Tên tạp chí Research and Reports in Urology (2253-2447)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản DOVE MEDICAL PRESS LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2021
Tập:
Số: 13
Trang: 251-256
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Tác giả: Ngô Đắc Hồng Ân (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.2147/RRU.S307541