Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA HỮU CƠ THEO HỢP ĐỒNG Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở XÃ PHÚ LƯƠNG
Tạp chí:
ISSN: 1859-0004
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp) (1859-0004)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 18
Số: 8
Trang: 553-561
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Văn Thành (Chính), Lê Văn Nam, Nguyễn Viết Tuân, Cao Thị Thuyết, Nguyễn Xuân Cảnh, Lê Việt Linh, Nguyễn Thiện Tâm
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2020/08/tap-chi-so-8.1.2.pdf