Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ROLES OF ECOTOURISM IN HOUSEHOLD INCOME IMPROVEMENT AND NATURAL RESOURCES PROTECTION IN TAM GIANG LAGOON OF QUANG LOI COMMUNE, QUANG DIEN DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE
Tạp chí:
ISSN: 2588-1191
Tên tạp chí Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2021
Tập: 129
Số: 3C
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Trần Cao Úy (Chính), Lê Văn Nam, Dương Ngọc Phước, Lê Thị Hồng Phương, Hoàng Dũng Hà, Lê Việt Linh, Ngô Trần Thủy Tiên
File đính kèm:
  1. 10-_Uy-6138-Article_Text-19969.pdf
Đề tài liên quan: 0