Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Predictive Significance of Sperm DNA Fragmentation Testing in Early Pregnancy Loss in Infertile Couples Undergoing Intracytoplasmic Sperm Injection
Tạp chí:
ISSN: 2253-2447
Tên tạp chí Research and Reports in Urology (2253-2447)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản DOVE MEDICAL PRESS LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2021
Tập: 2021:13
Số:
Trang: 313—323
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Thái Thanh, Nguyễn Thị Hiệp Tuyết, Lê Đình Dương, Nguyễn Vũ Quốc Huy
File đính kèm:
  1. Sperm_DNA_Early_Pregnancy_Loss_2021.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.2147/RRU.S315300