Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Xây dựng bản đồ phân bố hàm lượng mùn trong đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN: 978-604-974-888-8
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Trần Thị Minh Châu (Chính), Nguyễn Thị Hải, Trần Trọng Tấn, Lê Ngọc Phương Quý, Lê Đình Huy, Trịnh Ngân Hà
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: https://tndmt.huaf.edu.vn/2020/11/06/chuong-trinh-hoi-thao-khoa-hoc-thuc-trang-quan-ly-dat-dai-bat-dong-san-o-mien-trung-va-tay-nguyen/