Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí KỶ YẾU HỘI THẢO “THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI; BẤT ĐỘNG SẢN Ở MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN”
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập: 1
Số:
Trang:
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Văn Tiệp (Chính), Trương Đỗ Minh Phượng, Nguyễn Hữu Ngữ
File đính kèm:
  1. 5__Danh_sach_dang_trong_Ky_yeu_Hoi_thao_theo_cac_tieu_ban_30102020.docx
Đề tài liên quan: 0