Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: DỰ BÁO XU HƯỚNG THAY ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT BẰNG CÔNG NGHỆ GIS – VIỄN THÁM VÀ MÔ HÌNH LAND CHANGE MODELER: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí KỶ YẾU HỘI THẢO “THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI; BẤT ĐỘNG SẢN Ở MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN”
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập: 1
Số:
Trang:
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Trương Đỗ Minh Phượng (Chính), Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Văn Tiệp
File đính kèm:
  1. 5__Danh_sach_dang_trong_Ky_yeu_Hoi_thao_theo_cac_tieu_ban_301020201.docx
Đề tài liên quan: 0