Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu giải pháp làm tăng hiệu quả tập luyện quyền trong giảng dạy môn karatedo cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất-Đại học Huế
Tạp chí:
ISSN: ISBN: 978-604-80-501
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc "Nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học"
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang: 395
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Quang Dũng (Chính), Lê Cát Nguyên, Phạm Đức Thạnh
File đính kèm:
  1. DN_2020__Muc_luc_1.jpg
  2. DN_2020__Q_Dung__Nguyen.jpg
  3. DN_2020__Q_Dung__Nguyen_13.jpg
Đề tài liên quan: 0