Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: HIỆN TRẠNG NUÔI HÀU TẠI ĐẦM LẬP AN, THỊ TRẤN LĂNG CÔ HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Tạp chí:
ISSN: ISSN (Print) 2588-1191; ISSN (Online) 2615-9708; D
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: 130
Số: 3A
Trang:
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Tôn Thất Chất (Chính), Nguyễn Tý, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Võ Đức Nghĩa, Lê Tấn Phát , Hầu Hàn Ny
File đính kèm:
  1. 1133
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/issue/view/235