Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nhân dòng và phân tích trình tự gen mã hóa laccase 2 từ Fusarium oxysporum HUIB02 tạo nguồn nguyên liệu di truyền biểu hiện tái tổ hợp
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2020
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Bảo Hưng, Lê Kim Tuân, Lê Thị Kim Thoa, Trần Thị Hương Giang, Trần Thúy Lan, Lê Thị Kim Thoa, Trịnh Thị Phương Thảo, Vũ Đức Hoàng, Nguễn Đức Huy, Đặng Thị Thanh Hà, (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://huib.hueuni.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/48-53.pdf