Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CuO ĐẾN TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA GỐM BZT – BCT
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội Nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2021
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2021
Tập: 1
Số: 1
Trang: 248
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Võ Thanh Tùng, Lê Xuân Diễm Ngọc, Lê Trần Uyên Tú, Lê Thị Liên Phương, Dụng Thị Hoài Trang, Nguyễn Định Việt, Đỗ Thị Phương Thảo, Võ Qúy Thủ, Hồ Văn Tân
File đính kèm:
  1. 248.jpg
  2. KHAOSAT_CUO.pdf
Đề tài liên quan: 0