Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA TẠP CuO ĐẾN NHIỆT ĐỘ NUNG SƠ BỘ VÀ THIÊU KẾT CỦA HỆ GỐM BZT-BCT
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội Nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2021
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2021
Tập: 1
Số: 1
Trang: 205
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Dụng Thị Hoài Trang, Võ Thanh Tùng, Lê Xuân Diễm Ngọc, Lê Trần Uyên Tú, Lê Thị Liên Phương, Nguyễn Định Việt (Chính), Mai Thị Bình Nguyên, Võ Văn Tân
File đính kèm:
  1. z2585927884773_d74a131a5ad383c878d5f9830fd421c7.jpg
  2. ANHHUONGCUATAP_CuO_205.pdf
Đề tài liên quan: 0