Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: EVALUATE THE FACTORS AFFECTING TO THE CALCINED TEMPERATURES OF THE BZT-BCT CERAMICS
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội Nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2021
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2021
Tập: 1
Số: 1
Trang: 232
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Võ Thanh Tùng, Lê Trần Uyên Tú, Lê Thị Liên Phương, Lê Xuân Diễm Ngọc, Dụng Thị Hoài Trang, Nguyễn Định Việt (Chính), Nguyễn Tuấn, Võ QUÝ TÚ
File đính kèm:
  1. 232.jpg
  2. EVALUATE_BZTBCT.pdf
Đề tài liên quan: 0