Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ẢNH HƯỞNG THỜI GIAN NGHIỀN TRỘN SỬ DỤNG THIẾT BỊ NGHIỀN BI TRỤC ĐỨNG ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA HỆ GỐM BZT-BCT PHA TẠP CuO
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội Nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2021
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2021
Tập: 1
Số: 1
Trang: 219
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Dụng Thị Hoài Trang, Lê Thị Liên Phương, Lê Trần Uyên Tú, Võ Thanh Tùng
File đính kèm:
  1. 219.jpg
Đề tài liên quan: 0