Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: So sánh nhu cầu và thực trạng tham gia tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa của sinh viên Đại học Huế
Tạp chí:
ISSN: ISSN: 1859-0810
Tên tạp chí Tạp chí Thiết bị Giáo dục (1859-0810)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản HH thiết bị giáo dục Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập:
Số: Đặc biệt tháng 6
Trang: 289
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Cát Nguyên (Chính), Nguyễn Thế Tình, Phạm Đức Thạnh
File đính kèm:
  1. TBGD__Bia_so_DB_T6_2021.pdf
  2. TBGD__Muc_luc_so_Dac_biet_thang_6_nam_2021.pdf
  3. TBGD__T6_2021__Nguyen_Tinh_Thanh__So_sanh_nhu_cau_va_thuc_trang.pdf
Thuộc đề tài: 0