Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Trends in prediabetes and diabetes prevalence and associated risk factors in Vietnamese adults
Tạp chí:
ISSN: 2092-7193
Tên tạp chí Epidemiology and Health (2092-7193)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản KOREAN SOC EPIDEMIOLOGY
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Thị Thanh Bình, Trần Bình Thắng (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.4178/epih.e2020029