Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Synchronous Renal Cell Carcinoma and Hepatocellular Carcinoma
Tạp chí:
ISSN: 32751
Tên tạp chí Research and Reports in Urology (2253-2447)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản DOVE MEDICAL PRESS LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2021
Tập: 13
Số:
Trang: 251-256
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Lê Trọng Bỉnh, Phạm Anh Vũ, Nguyễn Văn Mão, Nguyễn Thanh Thảo (Chính), Ngô Đắc Hồng Ân (Chính)
File đính kèm:
  1. Synchronous-renal-cell-carcinoma-and-hepatocellular-carcinom.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.2147/RRU.S307541