Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu ứng dụng điện cực biến tính bằng ZIF-67/graphene oxide dạng khử để xác định đồng thời acetaminophene và caffeine bằng phương pháp điện hóa
Tạp chí:
ISSN: 0866-7144
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2020
Tập: 1
Số: 3
Trang: 35 -55
Lĩnh vực: Hóa phân tích
Tác giả: Đinh Quang Khiếu (Chính)
File đính kèm:
  1. MC-TapchiHoahoc.docx
Đề tài liên quan: 0