Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Depressive disorder in academic and family structure in Vietnamese adolescents
Tạp chí:
ISSN: (ESCI, Q4, JCI: 0.04)
Tên tạp chí International Journal of Ayurvedic Medicine (0976-5921)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản AYURVEDA SAHITI PRABHA
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2021
Tập: 12
Số: 02
Trang: 280-285
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Tác giả: Nguyễn Thanh Hùng
File đính kèm:
  1. 1862-Article_Text-4105-1-10-20210630_(1).pdf
Đề tài liên quan: 0