Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: STUDY ON DISPERSION CHARACTERISTICS OF LARGE SOLID CORE PHOTONIC CRYSTAL FIBERS WITH As2 Se3 SUBSTRATE
Tạp chí:
ISSN: ISBN: 978-604-9988-20-2
Tên tạp chí Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications XI
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2021
Tập: PROCEEDINGS
Số:
Trang: 221
Lĩnh vực: Quang học
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy (Chính), Hoàng Trọng Đức, Tran Tran Bao Le, Thanh Thai Doan, Vu Tran Quoc, Bao Le Xuan, Lanh Chu Van
File đính kèm:
  1. 3-fullpaperICPA11-_tr_221.pdf
Đề tài liên quan: 0