Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu ứng dụng bài tập trò chơi vận động nhằm góp phần nâng cao thể lực cho sinh viên năm thứ nhất trường đại học kinh tế, Đại học Huế
Tạp chí:
ISSN: ISBN
Tên tạp chí kỹ yếu hội nghị nghiên cứu khoa học về công tác giáo dục thể chất và thể thao các trường cao đẳng, Đại học toàn quốc năm 2021
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2021
Tập: ISBN
Số: 978-604-965-536-4
Trang: 1122
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Nguyễn Văn Lợi, Cao Thái Ngọc, Nguyễn Khắc Trung
File đính kèm:
  1. 210835520_214773833854237_1779129812199458548_n.jpg
Đề tài liên quan: 0