Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG ĐÈN LED CHUYÊN DỤNG TRONG CÂU MỰC TẠI XÃ HẢI DƯƠNG, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Tạp chí:
ISSN: 2588-1256
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp (2588-1256)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: 5
Số: 2
Trang: 2450-2457
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Đăng Nhật (Chính), Đỗ Thanh Tiến, Phạm Thị Thảo Hiền, Nguyễn Tử Minh, Trương Văn Đàn
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/463/303