Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thực trạng tổ chức các giải thể thao tại Đại học Huế
Tạp chí:
ISSN: ISSN 1859-0810
Tên tạp chí Tạp chí Thiết bị Giáo dục (1859-0810)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản HH thiết bị giáo dục Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập:
Số: Đặc biệt tháng 5/202
Trang: 116
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chính), Nguyễn Gắng, Hoàng Trung Kiên
File đính kèm:
  1. Bia_so_DB_T5_2021.pdf
  2. Tinh_DB1.pdf
Đề tài liên quan: 1