Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tranh dân gian làng Sình: Sự thích ứng và biến đổi trong bối cảnh đương đại
Tạp chí:
ISSN: ISBN
Tên tạp chí 30 năm nghiên cứu văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế (1991-2021), ISBN: 978-604-959-743-5, Nhà xuất bản Thuận Hóa (2020)
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Dương Thị Nhung (Chính)
File đính kèm:
  1. Bang_Quy_doi_gio_chuan_NCKH_nam_2020-20211.xlsx
Đề tài liên quan: 0