Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hiện trạng chăn nuôi chim cút tại Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN: 1859 – 476X
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi (1859-476X)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Hội KHKT Chăn nuôi Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: 269
Số:
Trang: 76-81
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Trần Ngọc Long (Chính), Đinh Văn Dũng, Nguyễn Thị Thùy, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Na, Văn Ngọc Phong
File đính kèm:
  1. tapchichannuoi269(9_2021).pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: hoichannuoi.vn